PROGRAMY

2017-01-03 Nieodpłatna pomoc prawna w Rucianem-Nidzie

Kto może korzystać?

Zapraszamy osoby, które zgodnie z ustawą mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) osoby, które nie ukończyły 26 lat,
6) osoby, które ukończyły 65 lat,
7) osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
8) osoby, które są w ciąży.

Do ekspertów można się zwrócić z różnymi problemami prawnymi głównie w sprawach z zakresu:
- prawa rodzinnego, w sprawach dotyczących rozwodów, separacji, podziału majątku, alimentów,
- prawa pracy,
- rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego, prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
- prawa administracyjnego,
- prawa karnego, podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie będą dostępni eksperci i ekspertki w wymiarze co najmniej 4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy zgodnie z następującym harmonogramem:

1) poniedziałek, wtorek w godzinach od 11.00 do 15.00.

2) środa, czwartek i piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

Bardzo proszę o udostępnienie informacji o możliwości skorzystania z pomocy prawnej.

Serdecznie zapraszamy Zespół Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 jest współfinansowana przez Powiat Piski na podstawie umowy nr 88/2016 z dnia 2912.2016 rok.

 


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka