PROGRAMY

Nieodpłatna pomocy prawna w Powiecie Węgorzewskim2017-01-03 Nieodpłatna pomocy prawna w Powiecie Węgorzewskim

Kto może skorzystać?

Zapraszamy osoby, które zgodnie z ustawą mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
3) kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
4) osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 
5) osoby, które nie ukończyły 26 lat, 
6) osoby, które ukończyły 65 lat, 
7) osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, 
8) osoby, które są w ciąży.

Do ekspertów można się zwrócić z różnymi problemami prawnymi głównie w sprawach z zakresu: - prawa rodzinnego, w sprawach dotyczących rozwodów, separacji, podziału majątku, alimentów, - prawa pracy, - rozpoczęcia działalności gospodarczej, - prawa cywilnego, prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, - prawa administracyjnego, - prawa karnego, podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie będą dostępni eksperci i ekspertki w wymiarze co najmniej 4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy zgodnie z następującym harmonogramem:

1) Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, poniedziałek godz. 9.00-13.00

2) Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, wtorek godz. 8.00-12.00

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A; środa godz. 13.00-17.00, czwartek godz. 8.00-12.00, piątek 13.00-17.00

Bardzo proszę o udostępnienie informacji o możliwości skorzystania z pomocy prawnej.

Serdecznie zapraszamy Zespół Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Zadanie Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Węgorzewskim w 2017 r.” jest współfinansowana przez Powiat Węgorzewski na podstawie umowy nr SP.524.49.2016 z dnia 23.12.2016 rok.

 

 

 


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka