PROGRAMY

Nieodpłatna pomocy prawna w Barczewie2016-01-22 Nieodpłatna pomocy prawna w Barczewie

Zapraszamy osoby:

• którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej (w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej),

• posiadające Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

• weterani,

• osoby, które nie ukończyły 26 lat,

• osoby, które ukończyły 65 lat,

• ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc będzie polegać głównie na:

a) poinformowaniu osoby uprawnionej (do uzyskania wsparcia w ramach systemu) o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

b) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

c) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

d) sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne,

e) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


W 2017 roku zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie” współfinansowane jest przez Powiat Olsztyński 
na podstawie umowy w sprawie dotacji NR 306/2016 z dnia 22.12.2016r.


 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie” współfinansowanego przez Powiat Olsztyński 
realizowanego na podstawie umowy w sprawie dotacji NR 299/2015 z dnia 30.12.2015r.


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka