PROGRAMY

2014-10-14 Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie rozpoczyna nowy projekt „Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna” w ramach programu Obywatele dla demokracji współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt skierowany jest do 15 organizacji pozarządowych Warmii i Mazur. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA – ZAPRASZAMY

Projekt zakłada:

Cykl 96h warsztatów (4 zjazdy po 3 dni szkoleniowe w terminie grudzień 2014 – kwiecień 2015) o następujących modułach tematycznych:
a) Równość a płeć i gender, równość w szkole, przemoc warunkowana płcią i retoryka płci w przestrzeni publicznej oraz wirtualnej i na rynku pracy, prawo równościowe i procedury jego egzekwowania.
b) Przykłady dobrych praktyk działania ngo; organizowanie, promocja i upowszechnianie działań antydyskryminacyjnych w perspektywie płci
c)
Umiejętności trenerskie – komunikacja, metody pracy dostosowane do wieku i wiedzy interesariuszy, strategie przełamywania oporu, ćwiczenia przed kamerą
d) Projektowanie działań przez uczestniczki/ów o charakterze edukującym w obszarze antydyskryminacyjnym.
e) Praca nad projektem i uzgodnieniem standardów funkcjonowania Wojewódzkiej Sieci Konsultacyjno-Pomocowej ds. Równości Płci, koordynowanej przez Fundację FIKA z lokalnymi punktami konsultacyjnymi prowadzonymi przez NGO uczestniczące w Projekcie.

Po zakończeniu cyklu warsztatów każdy uczestnik/czka będzie miał/a miesiąc na dopracowanie scenariusza działania (z możliwością dalszych konsultacji z trenerkami/ami i Kierowniczką Projektu) i jego przeprowadzenie przez macierzyste ngo. Akcja musi być zorganizowana w partnerstwie z min 1 inną ngo lub/i instytucją edukacyjną lub/i JST Warmii i Mazur. Po tych wydarzeniach odbędzie się konferencja z udziałem beneficjentów, przedstawicieli oświaty, jednostek samorządów terytorialnego, przedsiębiorców, na której zostanie zaprezentowany film oraz zawiązana Wojewódzka Siec Konsultacyjno-Pomocowej Równości Płci. Pod okiem moderatorów odbędą się również prace nad rekomendacjami do Strategii Równościowej Warmii i Mazur, przekazane w dalszej kolejności  Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin zgłoszenia do udziału w projekcie do 12 listopada 2014 na podanym poniżej formularzu na adres e-mail: aneta.fika.olsztyn@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy (DOC) >>
Regulamin uczestnictwa (PDF) >>


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka