PROGRAMY

2012-06-13 „Kobieta Matką Wynalazków”

 

Nowy projekt „Kobieta Matką Wynalazków” – zapraszamy do wzięcia udziału!

Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie rozpoczynają realizację nowego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt kierowany jest do Kobiet – naukowczyń chcących komercjalizować wyniki własnych badań naukowych.

Wierzymy, że alians Nauki ze światem Biznesu jest ogromną szansa
na wzmocnienie i ugruntowanie pozycji naukowej kobiet, jak również doskonałą odpowiedzią na małą konkurencyjność polskiej gospodarki.

Projekt dotyczy tematyki komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii do Biznesu i ochrony własności intelektualnej. Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. przygotowania biznesplanów, badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Poznają również zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego opisane są szczegółowo w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Uczestniczkami warsztatów mogą zostać pracownice naukowe i naukowo-dydaktyczne: Szkół Wyższych, Instytutów Naukowych PAN, Instytutów Badawczych, Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestniczki projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych i muszą być zatrudnione na umowę: o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Sposób rekrutacji 120 uczestniczek projektu przedstawiony jest szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dokumenty poniżej). Rekrutacja w całym projekcie będzie prowadzona w sposób ciągły od maja 2012r. do kwietnia 2013r. z przerwami na obrady Komisji Rekrutacyjnej przed każdą z czterech edycji cyklu edukacyjnego, który trwa 9 dni. Rozpoczęcie pierwszej edycji cyklu edukacyjnego planowane jest w terminie 18 sierpnia 2012 r. Harmonogram projektu ustalany jest na bieżąco w ramach potrzeb czasowych beneficjentek. Wstępny zarys harmonogramu nakreślony jest w następujący sposób:

I edycja: sierpień-wrzesień 2012
II edycja: wrzesień-październik 2012
III edycja: luty-marzec 2013
IV edycja: czerwiec-lipiec 2013
 
Korzyści uczestnictwa w projekcie:
Wzrost kontaktów nauki z biznesem
Projektowanie i zarządzanie badaniami zgodnie z potrzebami rynku
Komercjalizacja nauki i budowanie profesjonalnego rynku badań
Podniesienie świadomości w zakresie Gender Mainstreaming
Wsparcie wynalazczości i innowacyjnej aktywności kobiet w nauce na rzecz innowacyjnej gospodarki
Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn
Stworzenie sieci kontaktów kobiet nauki i przedsiębiorców
Poznanie uczestniczek warsztatów ze środowiskiem biznesowym zainteresowanym komercjalizacją
Wzrost transferu wiedzy na drodze nauka-przedsiębiorcy
 

Drogie Panie, jeśli jesteście zainteresowane udziałem w projekcie prześlijcie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (wymienionymi w Regulaminie) drogą elektroniczną na adres kmw.fika.olsztyn@gmail.pl, listownie lub osobiście do biura projektu w Olsztynie 10-274 przy ul. Tarasa Szewczenki 1 . Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważany jest dzień otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej, data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wypełnionego i podpisanego formularza do biura projektu.

Strona internetowa projektu: kmw.fika.pl
 
Biuro projektu:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel.(+48) 515 188 847
e-mail: kmw.fika.olsztyn@gmail.com
www.kmw.fika.pl

Lider projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

Partner projektu:
TAS sp. z o.o., ul. Kondratowicza 29A/65, 03-285 Warszawa

 

Dokumentacja rekrutacyjna:

regulamin-kmw.pdf >>

formularz-zgloszeniowy-kmw-04.06.2012.doc >>


owiadczenie-uczestnika-projektu.docx >>

zawiadczenie-o-zatrudnieniu.docx >>


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka