PROGRAMY

2011-09-28 Trendy WOLONTARIAT

Fundacja FIKA rozpoczyna realizację nowego projektu Trendy WOLONTARIAT.

Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA rozpoczyna realizację nowego projektu Trendy WOLONTARIAT.

Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy różnych dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Trendy wolontariat to kreowanie mody na wolontariat oparty na konkretnej wiedzy i umiejętnościach. Aktywność społeczna to nie tylko pomaganie innym ale również zdobywanie nowych umiejętności, doświadczenia i kompetencji cenionych min. na rynku pracy.

Wolontariat międzynarodowy dostępny jest dla wszystkich, buduje europejską tożsamość, integruje odmienne kulturowo społeczeństwa europejskie oraz pomaga w integracji pokoleń. Produkty multimedialne i publikacje stworzone w ramach projektu wpłyną na profesjonalizację organizacji wspierających wolontariat poprzez zwiększenie kompetencji organizatorów wolontariatu w zakresie zarządzania i motywowania wolontariuszy.

Forum dyskusyjne na stronie internetowej pozwoli na wypracowanie wniosków i pozyskanie opinii mogących przydać się do prac dot. wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu na szczeblu krajowym i europejskim.

Popularyzowana będzie baza danych ofert międzynarodowego wolontariatu znajdująca się na stronie internetowej www.evsdatabase.eu.

Przygotowanie produktów projektowych tj. strony www, forum dyskusyjnego, edukacyjnej gry komputerowej, podręcznika dla koordynatorów wolontariatu oraz filmu fabularnego nastąpi przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych. Wszystkie produkty projektowe dostępne będą nieodpłatnie w sieci, portalach społecznościowych i telewizjach internetowych oraz zaprezentowane zostaną do publicznej wiadomości na ogólnopolskiej konferencji prasowej w grudniu 2011 r.

Zapraszamy w niedługim czasie na stronę internetową www.trendywolontariat.pl

Aneta Rzędkowska
Koordynatorka projektu


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka