PROGRAMY

2014-03-10 „Mam prawo do prawa”
Zakończyliśmy realizację projektu "Mam prawo do prawa" dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010-2013.
Projekt dotyczył  poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców regionu i organizacji pozarządowych.

Celem projektu było dostarczenie bezpłatnych usług prawnych i obywatelskich, podniesienie świadomości społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, jako obywateli świadomych swoich praw i obowiązków.

Zorganizowane zostały szkolenia dla młodzieży dotyczące prawnych aspektów wolontariatu a w nawiązaniu do tego został opracowany komiks edukacyjno-informacyjny, który w sposób przystępny i przejrzysty obrazuje ich prawa i obowiązki jako wolontariuszy.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem była Akademia Mediacji, która stała się kuźnią talentów mediatorskich. Jej uczestnicy/-czki nauczyli/-ły  się, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe metodą mediacji, poznali/-ły warsztat mediatora i praktyczne tajniki negocjacyjne.

Prowadzono Punkt Konsultacyjny, gdzie można było spotkać się z naszymi doradcami i zasięgnąć porad, uzyskać opinii eksperckich oraz skorzystać z pomocy przy pisaniu pism urzędowych i procesowych. Udzielano również porad nt. prawnych aspektów założenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Porady prawne prowadzone są nadal na podstawie umów wolontariackich.

Szkoleniami wsparto również samych doradców, jak również tych przyszłych np. studentów prawa i nauk humanistycznych. Wszyscy  mieszkańcy regionu mogli brać udział w otwartych wykładach, których zakres tematyczny i terminy udostępniane były na naszej stronie internetowej.

Do dyspozycji uczestników projektu oddaliśmy bibliotekę multimedialną, jako bazę edukacyjno-informacyjną. Zostały wydane broszury informacyjne, służące jako przewodniki po różnych sytuacjach prawnych, społecznych i obywatelskich. Można je było znaleźć w wersji papierowej w różnego rodzaju instytucjach publicznych, w Punkcie Konsultacyjnym Projektu jak również w formie elektronicznej na naszej stronie internatowej.

Wszystkie działania w ramach projektu „Mam prawo do prawa” prowadzone były bezpłatnie. Informacje o prowadzonych działaniach znajdowały się na stronie internetowej
www.mamprawo.fika.pl lub w Punkcie Konsultacyjnym Projektu.
 

W ramach projektu ukazało się siedem publikacji (pdf):

1. KOMIKS autorstwa Sandry Kołodziejskiej, uczennicy Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, zdobywaczyni głównej nagrody w konkursie na opracowanie komiksu dot. praw i obowiązków wolontariusza.

2. Broszura edukacyjno-informacyjna - ABC MEDIACJI

3. Broszura edukacyjno-informacyjna - ABC WOLONTARIATU


7. Broszura edukacyjno-informacyjna ABC ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHWszystkie publikacje wydaliśmy w formie drukowanej i są dostępne w Biurze projektu oraz publikujemy je dla Państwa w formie elektronicznej poniżej.

Zapraszamy do lektury
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

Powstała biblioteczka, z której można korzystać w siedzibie FIKI

biblioteczka-projektu-mam-prawo-do-prawa.xlsx >>Powstał film promujący projekt:

Obejrzyj nasz FILM


Wydano następujące opinie prawne:
 

Projekt „Mam prawo do prawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka