PROGRAMY

2019-05-10 Fundacja „ Inicjatywa Kobiet Aktywnych” i Związek „Stowarzyszeń Razem w Olsztynie” Realizując projekt „ Olsztyńskie Centrum Wsparcia”

  Fundacja „ Inicjatywa Kobiet Aktywnych” i Związek „Stowarzyszeń Razem w Olsztynie” Realizując projekt „ Olsztyńskie Centrum Wsparcia”
czytaj więcej >>
2018-08-24 Olsztyńskie Centrum Wsparcia

www.fika.pl/files/file/f.docFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza do projektu „Olsztyńskie Centrum Wsparcia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępnci usług społecznych dla 120 osób (80K, 40M) z minimum 80 rodzin zamieszkałych n a terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.06.2018 - 31.05.2021 usługami społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów rodzinnych.

Kwota dofinansowania: 1 108 572,00 PLN
czytaj więcej >>

2018-01-03 Nieodpłatna pomoc prawna

 Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
   
czytaj więcej >>
2017-09-24 "Rodzina bliżej siebie"

 Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza do projektu „Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.  
czytaj więcej >>

Nieodpłatna pomocy prawna w Powiecie Węgorzewskim2017-01-03 Nieodpłatna pomocy prawna w Powiecie Węgorzewskim

 Mobilny punkt bezpłatnych porad prawnych w Powiecie Węgorzewskim ma umożliwić obywatelom, których na to nie stać, uzyskanie pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przede wszystkim świadczona będzie pomoc na etapie przedsądowym, kiedy np. występuje problem w kontakcie z urzędem, nie rozumiemy skierowanego do nas przez spółdzielnię pisma, dziedziczymy spadek i nagle ktoś żąda od nas spłacania długów, o których nie mieliśmy pojęcia. 
czytaj więcej >>
2017-01-03 Nieodpłatna pomoc prawna w Rucianem-Nidzie

Punkt bezpłatnych porad prawnych w Powiecie Piskim w mieście Ruciane Nida ma umożliwić obywatelom, których na to nie stać, uzyskanie pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przede wszystkim świadczona będzie pomoc na etapie przedsądowym, kiedy np. występuje problem w kontakcie z urzędem, nie rozumiemy skierowanego do nas przez spółdzielnię pisma, dziedziczymy spadek i nagle ktoś żąda od nas spłacania długów, o których nie mieliśmy pojęcia. W ramach niniejszego projektu będzie prowadzony punkt w miejscach wskazanych przez organizatora konkursu – budynek Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2 w Rucianem Nidzie.
czytaj więcej >>
Nieodpłatna pomocy prawna w Barczewie2016-01-22 Nieodpłatna pomocy prawna w Barczewie

http://fika.pl/img/zdjcie-paragraf-.jpg 
czytaj więcej >>
2016-01-20 Nieodpłatne porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna na ul. Wyzwolenia 30, 10-900 Olsztyn
godziny:
poniedziałek 8:00 - 16.30 
wtorek - środa 7:30 - 16:00
czytaj więcej >>
2014-10-14 Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie rozpoczyna nowy projekt „Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna” w ramach programu Obywatele dla demokracji współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt skierowany jest do 15 organizacji pozarządowych Warmii i Mazur.
czytaj więcej >>

2014-08-11 Socjoterapia jako program edukacyjno-korekcyjny dla kobiet


czytaj więcej >>
2014-03-10 „Mam prawo do prawa”

Fundacja FIKA realizowała w terminie 10.2010-02.2014 projekt "Mam prawo do prawa" dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010-2013.

czytaj więcej >>
Projekt Olsztyniak2013-12-10 Projekt Olsztyniak


czytaj więcej >>
2012-06-29 Plus 45 K – Uwierz w siebie

 


Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA rozpoczyna realizację projektu pt. „Plus 45 K – Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to projekt szkoleniowo-informacyjny dla mieszkanek województwa warmińsko - mazurskiego, połączony z przeprowadzeniem ogólnopolskiej kampanii świadomościowej skierowanej do bezpośrednich adresatek projektu, instytucji i organizacji ich wspierających oraz rodzin kobiet 45+.
czytaj więcej >>

2012-06-13 „Kobieta Matką Wynalazków”

Informujemy, że Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie rozpoczynają realizację nowego projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt kierowany jest do Kobiet – naukowczyń chcących komercjalizować wyniki własnych badań naukowych.
czytaj więcej >>
2011-09-28 Trendy WOLONTARIAT

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA rozpoczyna realizację nowego projektu Trendy WOLONTARIAT. Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy różnych dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Trendy wolontariat to kreowanie mody na wolontariat oparty na konkretnej wiedzy i umiejętnościach. Aktywność społeczna to nie tylko pomaganie innym ale również zdobywanie nowych umiejętności, doświadczenia i kompetencji cenionych min. na rynku pracy.
czytaj więcej >>
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka